Online Bildiri

Kongreye bildiri gönderimi sözel, poster ve video bildiri gönderimi şeklinde olacaktır. Bildiri yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

Bildiri son gönderim tarihi 01 Şubat 2019 'tir.

Sözel Bildiri Gönderim Kuralları

 • Özetlerin CD'de yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik ünvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.


Poster Bildiri Gönderim Kuralları

 • Özetlerin özet CD'sinde yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Posterlerin, 70 cm eninde, 100 cm boyunda ve 2 m uzaktan bakıldığında rahat okunabilecek formatta yazılması gerekmektedir.
 • Posterlerin bastırılması ve kongre esnasında ilgili panoya asılması bildiri sahibinin sorumluluğundadır.


Video Bildiri Text Gönderim Kuralları

 • Özetlerin, özet CD’sinde yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 2500 karakteri geçmemelidir.

                                 Copyright © Burkon Turizm ve Kongre Org. Ltd. Şti. 2018